Твоята количка е празна!

Опитай

Условия за членство в Клуб 5*

Тези Условия за членство в Клуб 5*, публикувани на https://www.topshop.bg; https://www.dormeo.bg; https://www.delimano.bg; https://www.walkmaxx.bg и https://www.rovus.bg в секция »Информация«, в подсекция »Условия за членство в Клуб 5*« (от тук нататък наричани »Условия«), дефинират условията за пазаруване на продукти с членство в Клуб 5*, чийто доставчик е „Студио Модерна - България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ЕИК 121009078, което издава членската карта за Клуб 5* (наричано от тук нататък „Емитент“).

Член на Клуб 5* (наричан от тук нататък: »Член«) може да бъде само пълнолетно физическо лицe с постоянен адрес в Република България. Картата за членство в Клуб 5* (наричана от тук нататък »Членска карта«) не се таксува, но за да има членство в Клуб 5*, клиентът трябва да заплати такса (от тук нататък наричано „Членство“). Членовете на Клуб 5* могат да избират от следните видове членство, а именно:

Членство ПРЕМИУМ за едногодишен (1) срок. Членството ПРЕМИУМ бива:

BASIC – само за нови Членове на стойност 49,90 лв.

SILVER – само за настоящи Членове на стойност 39,90 лв.

В случай на закупуване на членство SILVER в периода на валидност на членство BASIC, Членството BASIC автоматично преминава в SILVER като се удължава с още една календарна година (считано от закупуване на Членство BASIC). В случай на подновяване на клубно Членство BASIC преди неговото изтичане, същото автоматично преминава в Членство SILVER за срока на неговата валидност (1 г.). В случай, че клубното членство е изтекло (BASIC или SILVER), то клиентът няма да се счита за настоящ клубен Член и ще може да закупи отново единствено членство BASIC.

Членство ЕКСКЛУЗИВ за двегодишен (2) срок. Членството ЕКСКЛУЗИВ бива:

BASIC – само за нови членове на стойност 79,90 лв;

SILVER – само за настоящи членове на стойност 59,90 лв.

В случай на закупуване на членство SILVER в периода на валидност на членство BASIC, Членството BASIC автоматично преминава в SILVER, като се удължава с още две календарни години (считано от закупуване на Членство BASIC). В случай на подновяване на клубно Членство BASIC преди неговото изтичане, същото автоматично преминава в Членство SILVER за срока на неговата валидност (2 г.). В случай, че клубното членство е изтекло (BASIC или SILVER), то клиентът няма да се счита за настоящ клубен Член и ще може да закупи отново единствено членство BASIC.

Броят на подновяването на Членството е неограничен. Подновяване на Членството означава, че след изтичането на 1-годишния или 2-годишния период, Членът трябва да заплати такса за подновяване на Членството за допълнителен, избран от него период и вид членство, съгласно горните условия. Когато подновява Членството, Членът може да избира между 1-годишно подновяване, където избира членство Премиум или 2-годишно подновяване, където избира Ексклузивно членство.

Членството трябва да се поднови в рамките на валидност на съответното членство, защото след този срок няма да се счита за подновяване, а за придобиване на ново Членство.

Емитентът има право и ще се свърже с Члена на предоставените от Члена данни за контакт в рамките на 12-седмичния период, преди изтичане на Членството, за да го информира за условията, ползите и предимствата на подновяването на Членството.

Членството дава възможност за закупуване на продукти и услуги от офертите на Емитента при по-изгодни условия от обикновените (наричани от тук нататък „Бенефити на Членството“), както и са дефинирани по-долу. Отстъпките не са кумулативни. Всеки Член ще получава периодичен каталог включващ оферти за Клуб 5* на адреса си за кореспонденция. Пълните оферти за Клуб 5* се намират на следната страница на Емитента: https://www.topshop.bg/club5-oferti. Отстъпките и офертите, които се предоставят на Членовете от Емитента са изцяло по преценка на Емитента, който има правото самостоятелно и независимо да определя техния брой, срок, условия и размер за периода на Членството. Емитентът си запазва правото по всяко време да промени някои от обявените условия и/или привилегии, за което Членовете ще бъдат надлежно уведомени.

За да се закупи Членство онлайн, по телефона или лично в някой от магазините на Емитента, клиентът трябва да даде поне следните лични данни: име и фамилия, пълен адрес за кореспонденция, телефонен номер и/или имейл адрес. Членството е валидно от деня на заплащане на таксата в рамките на дванадесет (12) или двадесет и четири (24) месеца (имайки предвид вида на Членството), от последния ден в месеца, в който Членството е сключено.

След заплащане на таксата за Членство, листовка с купони за специални оферти и Членска карта със съответния номер ще бъдат изпратени на адреса на клиента. В случай, че Клиентът заплати директно Членската такса в магазин, по-горе споменатите материали се получават веднага. 

След изтичане на Членството, клиентът губи правата си да се възползва от съответните отстъпки. Номерът, написан на Членската карта, е личен номер на Члена, даващ му възможност да се възползва от специални оферти на Клуб 5*. Да се възползват от ползите на Членството Клуб 5* могат и членовете на семейството на Притежателя на картата, живеещи в едно домакинство, т.е. на същия адрес на Притежателя. Притежателят на картата може, по всяко време, да се свърже с Емитента и да прекрати правото на членовете на семейството му да се възползват от бенефитите на Членската карта.

Притежателят е солидарно отговорен за всички задължения, произтичащи от използването на Членската карта. Привилегиите на картата могат да се използват при дистанционна покупка (по Интернет или телефон) или директно в магазина. В случай на дистанционна продажба (продажба от разстояние), продуктите ще бъдат доставени на адреса на Притежателя на картата чрез куриер. Когато купува продукти от магазина, собственикът на картата трябва да получи закупените стоки незабавно, освен ако някои от тях не са налични.

Притежателят на картата трябва да информира нейния Емитент при всяка промяна в личните данни, които са важни за операциите с нея (име и фамилия, пълен адрес – улица, пощенски код, град, телефонен номер и/или имейл), колкото се може по-бързо, да уведоми продавач-консултанта в магазините или агент от Кол центъра на телефонен номер 02/ 80 843 55 или имейл адрес: club5.bg@studio-moderna.com.

Отстъпките на Членството важат за продукти, които имат специална цена за Клуба в каталозите на Емитента, на интернет сайтовете на Емитента или директно в магазините на Емитента. Емитентът запазва правата си да променя условията за членство в Клуб 5*.

Всички промени ще бъдат публикувани на уеб сайта https://www.topshop.bg/. Ако притежателят на Членската карта продължава да пазарува с нея след промяна в Условията, се счита, че е съгласен с направените промени. Ако собственикът на картата иска да прекрати Членството си по-рано, трябва да изпрати писмена молба до Емитента, на следния адрес: София 1750, бул. Цариградско Шосе 40, бизнес сграда "Европарк" В този случай, на Притежателя на картата не се дължи възстановяване на заплатената такса за клубно Членство.

Цялата допълнителна информация, във връзка с Клуб5* и офертата на Емитента може да бъде намерена безплатно на следния телефон 02/ 80 843 55. Пълното съдържание на Условията е публикувано и може да бъде намерено на уебсайта https://www.topshop.bg/ Емитентът се задължава да обработва и защитава личните данни, в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни на Република България и ЕС.

Ставайки Притежател на Членска карта, Членът изрично дава съгласие на Емитента да събира и обработва предоставените от него лични данни, с цел получаване на съответните бенефити от Членството в съотвествие с приложимото законодателство, настоящите Условия, Условията за пазаруване на „Студио Модерна - България“ ЕООД (можете да откриете ТУК: https://www.topshop.bg/usloviya-za-pazaruvane/) и Политиката за поверителност на „Студио Модерна - България“ (можете да откриете ТУК: https://www.topshop.bg/politika-na-poveritelnost/.)

Членът дава съгласието си личните му данни  да бъдат обработвани за целите на издаване, подновяване и използване на Членската карта, както и за получаване на персонализирана търговска и рекламна информация от Емитента относно клубните оферти на Емитента, включени в каталози и други рекламни материали и съобщения, както и за доставка на направени поръчки.

Повече информация относно събирането и обработването на личните данни можете да намерите на уебсайта https://www.topshop.bg/ в секция Друга информация.

Възникнали спорове между Емитента и Членове на Клуб 5* ще бъдат решавани по приятелски и мирен начин. В случай, че такова решение не е възможно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване до компетентния български съд.